ریتمیکو چیست؟
ریتمیکو چیست؟

ریتمیکو واژه ایتالیایی به معنی (ریتمیک) است که در فرهنگ لغت ریتمیک دارای وزن و آهنگ می باشد.ریتمیکو سایتی برای دانلود آرشیو کامل خوانندگان است.