ملودی آهنگ سوفی و دیوانه رضا یزدانی

ملودی آهنگ سوفی و دیوانه رضا یزدانی
انتشار : ۱۳۹۷/۷/۷ 1703 بازدید نویسنده : علی زهدی

جدیدا آهنگ رضا یزدانی به نام سوفی ودیوانه منتشر شده است .که ملودی آن از آهنگ Back to Black(بازگشت به تاریکی) ایمی واین هاوس گرفته شده است.

رضا یزدانی ترانه فیلم سینمایی «سوفی و دیوانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی کرم‌پور را با آهنگسازی بهزاد عبدی می‌خواند.

ملودی این آهنگ برگرفته از آهنگ بازگشت به تاریکی خواننده بریتانیایی ایمی واین هاوس است.

برای گوش دادن به این آهنگ زیبا از رضا یزدانی می توانید اینجا کلیک کنید.

بررسی آهنگ بازگشت به تاریکی

Back to Black آهنگی است که توسط خواننده و ترانه سرا بریتانیایی ایمی واین هاوس نوشته و برای آخرین آلبوم استودیویی او ضبط شده.

آهنگ به شکل پنهانی اشاره به زندگی خواننده دارد، اما هرکسی از زندگی و پشت پرده های واین هاوس خبر داشته باشد متوجه دوگانه بودن معنای آهنگ می شود.

یکی از معانی آهنگ ضربه ایست که با رفتن عشق قبلی اش به او وارد شده، و اینکه چطور این جدایی او را به سیاهی کشانده. وقتی آهنگ را گوش می دهید کاملا متوجه می شوید که او به افسردگی عمیقی فرو می رود، مخصوصا وقتی می گوید I’ll go back to black. معنای دوم آهنگ بسیار پنهان است، و در آن سیاهی که از آن صحبت می شود در واقع همان اعتیاد به مواد مخدری است که واین هاوس دچارش شده ( و در آخر نیز این اعتیاد او را کشت ). شاید بتوان سیاهی را به هروئین تشبیه کرد، یعنی وقتی می گوید I’ll go back to black یعنی دوباره می خواهد مصرف مواد را شروع کند. یک معنای دیگر هم می توان برای آهنگ در نظر گرفت که آن ترکیبی از دو معنایی است که گفته شد.

ترجمه آهنگ بازگشت به تاریکی

 

He left no time to regret

هیچ زمانی برای پشیمانی نگذاشت

Kept his lips wet

با همان سوپاپ اطمینان قدیمی

With his same old safe bet

لبانش را خیس نگه داشت

Me and my head high

من و سرم که بالا است

And my tears dry

و اشک هایم خشک شده

Get on without my guy

بدون مردم ادامه می دهم

You went back to what you knew

تو برگشتی به چیزی که می شناختی

So far removed

تا حالا هر آنچه با هم داشتیم را

From all that we went through

حذف کرده ای

And I tread my troubled track

و من در مسیر پر مشکلم گام بر می دارم

My odds are stacked

شانسم تلنبار شده ( شانس ندارم )

I’ll go back to black…

من به سیاهی بازمی گردم…

We only said Goodbye with words

ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times

من هزار دفعه مردم

You go back to her and I go back to

تو به او برگشتی و من برگشتم به

I go back to us

من به خودمان برگشتم

I loved you much;

من خیلی دوستت دارم

It’s not enough

این کافی نیست

You love blow

تو دمیدن را دوست داری

And I love puff

و من فوت کردن

And life, is like a pipe

و زندگی مانند یک لوله است

And I’m a tiny penny rollin’

و من یک پنی کوچک هستم

Up the walls inside

که از بالای دیواره های آن به درونش غل می خورد

We only said goodbye with words

ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times

من هزار دفعه مردم

You go back to her and I go back to

تو به او بازگشتی و من برگشتم به …

We only said goodbye with words

ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times

من هزار دفعه مردم

You go back to her and I go back to

تو به او بازگشتی و من برگشتم به …

Black, black, black, black

سیاهی، سیاهی، سیاهی، سیاهی

Black, black, black

سیاهی، سیاهی، سیاهی

I go back to

من برگشتم به

I go back to

من برگشتم به

We only said goodbye with words

ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times

من هزار دفعه مردم

You go back to her and I go back to

تو به او بازگشتی و من برگشتم به …

We only said goodbye with words

ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times

من هزار دفعه مردم

You go back to her and I go back to black

تو به او بازگشتی و من برگشتم به سیاهی