دانلود آهنگ جدید رضا پیشرو (سوگند) به نام راه نجات

Download New Song Reza Pishroo (Ft.Sogand) Rahe Nejat

  دسته بندی : هیپ هاپ
  انتشار دهنده : ریتمیکو
  تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۷/۲۹
  بازدید : 8.9K
دانلود با کیفیت ۱۲۸
دانلود آهنگ جدید رضا پیشرو (سوگند),آهنگ جدید راه نجات رضا پیشرو (سوگند),دانلود آهنگ جدید راه نجات رضا پیشرو (سوگند),

(ورس1،پیشرو)
امروز تصميمي گرفتم   /   پس از چيزي نوشتم
که تو دنياي من نيست   /   روياي رنگي نيست
تو بيمارستان بخش گلهاي غمگين   /   افرادي که ميترسن برن سراغ تقويم
مردي منو صدا زد شروع کرد به گريه   /   انگار منو شناخته بود شروع کرد به قصه گفتن
گفت هرکاري کردم زنم بمونه زنده   /   يه هفته ي ديگه مهمون زندون زشته
اينجاست ، تمام زندگيمو فروختم به عشقش   /   بهترين نطفرو داشت رو داشت بهترين مادره
وقتي باهم بيرون رفتيم از درِِه اون محيط   /   چشماي من دومين همسره اون رو ديد
اونا داشتن ميرفتن به گورستون   /   جلوي من بحثشون شد سر پول گوره خالي
زنش از پنجره زُِل زده بود رو به پايين   /   مرد اونو نگاه کرد و رفت توي ماشين

(کروس ، سوگند)
وقتي چشات بازه بازه   /   نميتوني ببيني يه راه تازه
وقتي تاريکي تو راهت باشه   /   ميبيني روزاتو تو ماه کامل
جاده ي ماه به آفتاب   /   نجات و تنها راه به بالاس
ميرسي به نور کامل   /   اگه دستاي تو باشه باهاش

(ورس2،پیشرو)
خيلي آروم برگشتم به طبقه ي بالا   /   اونجا شلوغ شده بود با عربده ي تارا
سعي کردم جمعيتو پراکنده کنم   /   بهم گفت آرزوهاي من برآورده شدن
بچمو که دادمش به پرورشگاه   /   همسرمم تنهام گذاشت بخاطره چند خط اشکال
بخاطره ترحم رضا اينجا اومدن نويد   /   از وقتي مريض بودم شدم تو بدنش غريب
هيچوقت از ديدن غروب نميترسيدم   /   رفت به سمت پرستارا گفت ميبخشيدم
وقتي گفتن آره ، اولين بار خنديد   /   گفت زندگي منو برد با کمترين نامردي
هم درکش ميکردم هم درکش نميکردم   /   باخودم گفتم چيزي از دردش نميفهمم
اما ايمانو ميشناسم اميدو ميشناسم   /   شايد من بتونم نجاتش بدم با اين باور
که خداوندي هست مهربونتر از تصور   /   از اون شب کتاب مقدس اونجا ورق خورد
اوضاع تقريبا عوض شد  ، اون ايمانو ميفهميد   /   صبا صورتشو آرايش ميکردو ميخنديد

(کروس ، سوگند)
وقتي چشات بازه بازه   /   نميتوني ببيني يه راه تازه
وقتي تاريکي تو راهت باشه   /   ميبيني روزاتو تو ماه کامل
جاده ي ماه به آفتاب   /   نجات و تنها راه به بالاس
ميرسي به نور کامل   /   اگه دستاي تو باشه باهاش


(اوترو،پیشرو و سوگند)

صورتشو آرايش ميکردو ميخنديد
من آخر قصه رو ميسپرم به تو ، بنظرت کسي که ايمان داشته باشه چه بلايي سرش مياد؟آيا ميميره؟ نه ، اونيکه ايمان داره هميشه زندس ، هميشه

اي خداوند ، اي خداي زنده ، تورو شکرت ميکنم امروز ، بخاطر وجودت ، بخاطر ايني که اگر زمين افتادم تو منو بلند کردي اي خداوند ، اگر نااميد بودم ، تو اميدم دادي اي پدر ، مرسي که هستي اي خدا ؟ ، تا ابد ؟


(کروس ، سوگند)
وقتي چشات بازه بازه   /   نميتوني ببيني يه راه تازه
وقتي تاريکي تو راهت باشه   /   ميبيني روزاتو تو ماه کامل
جاده ي ماه به آفتاب   /   نجات و تنها راه به بالاس
ميرسي به نور کامل   /   اگه دستاي تو باشه باهاش